1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Новини

Засідання обласних методичних комісій Одеської області

21 вересня 2018 року відбулася робота спільного засідання обласних методичних комісій Одеської області - викладачів історії (голова - Пугачова Н.О.) та суспільних дисциплін та правознавства (голова - Мирошниченко В.О.). Засідання проводилося на базі МКТФ НУ "ОМА".

У роботі засідання взяли участь представники 22 навчальний закладів I-II рівня акредитації Одеської області. Засідання пройшло в теплій, творчій атмосфері і виявилося надзвичайно насиченим.

 

Спочатку слово взяли господарі.

Першим присутніх викладачів тепло привітав начальник МКТФ НУ "ОМА" професор Опарін А.В. У своєму виступі він підкреслив, що хоча сам є "технарем" завжди з повагою ставився до гуманітарних наук і розуміє всю важливість викладання суспільних дисциплін на сучасному, важливому, реформаторському етапі нашої освіти. Викладач історії та суспільних дисциплін МКТФ НУ "ОМА" Філімонова Г.В. в своєму яскравому та емоційному виступі ознайомила присутніх з історією та сучасністю навчального закладу, показала основні напрямки роботи комісії суспільних дисциплін, окреслила плани на майбутнє.

Кандидат філософських наук Кучерук О.О. виступив перед присутніми викладачами з доповіддю "Синтез науково-дослідної роботи та педагогічної діяльності в системі ВНЗ І-ІІ р.а. при викладанні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу".

Викладач основ економічної теорії Простотіна Е.А., в своєму емоціональному виступі розкрила можливості, які несе в собі використання кейс-методів при викладенні дисциплін соціального напрямку. Вона підкреслила, що ці методи на сучасному етапі можуть працювати більш ефективно, ніж традиційні. А це відкриває нові горизонти і для викладачів і для студентів.

Методист, викладач Козюра О.П. розкрила особливості формування комунікативних компетентностей у студентів в процесі вивчення географії та історії морського судноплавства.

Після цього, слово було надано викладачам інших ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області.

Викладач ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум" Воробьова В.О. показала приклад нової робочої програми з предмету "всесвітня історія" – розподіл на теми, кількість лекцій та семінарів, контрольні запитання та ін. Після цього виникла творча дискусія, в якійі взяли участь всі присутні викладачі - кожен хотів щось запитати і уточнити, або внести конструктивні доповнення та коректування.

Завершенням роботи обласних методичних комісій став тренінг, який провела викладач ВНКЗ "Балтське педагогічне училище" Кіфоренко Т.Т. на тему "Розвиток громадських компетентностей в Україні – DOCCU". Тренінг викликав величезний інтерес з боку присутніх і було прийнято колективне рішення про проведення ще кілька тренінгів цій системи. Крім того, викладачі висунули пропозицію керівництву обласних методичних об'єднань істориків (Пугачова Н.О.) і викладачів суспільних дисциплін і права (Мирошниченко В.О.) звернутися до Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області директорів з тим, щоб участь викладачів в цих тренінгах було зараховано в плані підвищення кваліфікації та атестації викладачів.

 

 

Обласна методична комісія викладачів історії ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

17 травня 2018 року Обласна методична комісія викладачів історії ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області провела студентський конкурс проектів на тему - "Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності і відродження державності (1912-1921 рр). До сторіччя УНР". Місце проведення - м. Одеса, вул. Інглезі, 6, Одеський фінансово економічний коледж КНТЕУ.

Журі конкурсі:

 • голова

Малишенко Л.О. - кандидат політичних наук, зав. кафедрою гуманітарно-природничих дисциплін Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ;

 • члени журі

Надибська С.Б. - кандидат історичних наук, викладач вищої категорії;

Філімонова Г.В., викладач вищої категорії; Лекар А.М., викладач вищої категорії, викладач-методист;

Сердюк Ж.М. - викладач історії України, викладач вищої категорії;

Мирошниченко В.О. - викладач вищої категорії, голова обласної методичної комісії викладачів соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області.


Робота конкурсу була розділена на 9 секцій, в конкурсі взяли участь 23 учбових заклада ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області, було представлено 27 докладів.

За підсумками роботи конкурсу журі ухвалило: нагородити дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів у відповідних номінаціях наступних студентів:

 • номінація "Бібліографічні розвідки життя та діяльності лідерів і учасників Української революції"

1 місце - ВНКЗ "Балтське педагогічне училище";
2 місце - Чорноморський морський коледж;
3 місце - ДВНЗ "Одеський коледж транспортних технологій".

 • номінація - "Краєзнавчий вимір боротьби за відродження державності"

1 місце - ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище";
2 місце - Механіко-технологічний коледж ОНАХТ;
3 місце - ДВНЗ Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника.

 • номінація "Міжнародний аспект боротьби українців за відродження державності"

1 місце - Юридичний коледж НУ "ОЮА";
2 місце -  Юридичний коледж НУ "ОЮА";
3 місце - Одеський коледж комп'ютерних технологій ОДЕКУ.

 • номінація "Процес розбудови інститутів державності"

1 місце - Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ;
2 місце - ОТК ОНАХТ;
3 місце - Морехідний коледж технічого флоту Національного університету "Одеська морська Академія".

 • номінація "Українська революція в постатях"

1 місце -  Юридичний коледж НУ "ОЮА";
2 місце - ДВНЗ Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника;
3 місце - ВНЗ "ОДАТРЯ".

 • номінація "Місця та особистості пам'яті Української революції"

1 місце - ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум";
2 місце - ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум";
3 місце - Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ ім. І.І. Мечнікова.

 • номінація "Маловідомі сторінки історії Одещини"

1 місце - Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій;
2 місце - ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу";
3 місце - Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ ім. І.І. Мечнікова.

 • номінація "Соціокультурна парадигма українського національно-визвольного руху"

1 місце -  ВНКЗ "Одеське училище мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича;
1 місце - ВНКЗ "Балтське педагогічне училище";
3 місце - Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного університету.

 • номінація "Філософська парадигма українського визвольного руху"

1 місце - Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ;
2 місце - Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ;
3 місце - ВНЗ "ОДАТРЯ".


Організатором і модератором конференції виступили голова обласної методичної комісії викладачів історі ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області Пугачова Н.О.

С уважением, Мирошниченко В.А., председатель областной методической комиссии преподавателей общественных дисциплин ВНЗ І-ІІ ур. акк. Одесской области.
Обласна конференція викладачів історії та соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

 

14 березня 2018 р. на базі коледжу Одеської державної академії технічного регулювання і якості відбулась Обласна конференція викладачів історії та соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, присвячена сторіччю УНР: "Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності і відродження державності в 1917-1921 рр. До сторіччя УНР."

В роботі конференції взяли участь викладачи 16-ті ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області. Основні напрями роботи конференції були сформульовані таким чином:

- Лідери українського визвольного руху

- Філософська парадигма українського визвольного руху

- Регіональний вимір боротьби за відродження державності

- Міжнародний аспект боротьби українців за відродження державності

- Процес розбудови інститутів державності

- Українська діаспора у боротьбі за незалежність України

Модераторами конференції виступили: голова обласної методичної комісії викладачів історії ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області Пугачова Н.О. та голова обласної методичної комісії викладачів соціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області Мирошниченко В.О.

У роботі конференції в якості почесного гостя взяв участь кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова - Петровський Е.П. У своїй доповіді він дав широкий огляд як основних причин Української революції, виділивши основних учасників і їх прагнення, так і проаналізував, чому все-таки революція не завершилася перемогою національно-патріотичних сил. Е.П. Петровський зазначив, що наукові дискусії про причини поразки української революції почалися відразу ж після поразки самої революції. Тут зіткнулися два діаметрально протилежні підходи, які в спрощеному вигляді зводилися до питання, хто винен: одна група - представлена ​​українськими соціалістами різних напрямків, бачила головну причину поразки в низькій національній і політичній свідомості народних мас. Друга - консервативна група - переводила всю провину на українському революційну еліту. Звичайно, було багато інших думок проміжного, компромісного характеру.

Тематика доповідей була необичнайно різноманітної, вона охоплювала як регіональні аспекти Української революції, так і загальнодержавні проблеми.

Старший науковий співробітник Державного архіву Одеської області Герасимова С.М. на прикладі фондів Державного архіву Одеської області показала скільки ще не достатньо досліджених скарбів для істориків приховано в надрах архіву і чекають свого часу: листування істориків і політичних діячів, особисті фонди українських політиків і військових діячів, статистичні дані.

В.В. Хмарська з доповіддю "Одеський вімир революції'" розповіла, і на прикладах життя і діяльності одеситів показала, що Одеса і одесити брали активну участь у подіях саме української революції (а не загальноросійської). Багато хто з видатних одеситів займали посади міністрів в різних українських урядах.

"Регіональний вимір" було представлено доповідями викладачів Балтського педагогічного училища (Лекарь А.М. - "Региональний вімир української революції 1917-1921 рр. На прикладі Балтського повіту"), Ананьївського аграрно-педагогічного коледжу (Ілюхін В.А. – "Ананьїв і ананьївщина в роки української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) та інш. Доповіді викладачів засвідчили, що революційні події початку ХХ ст. не залишили осторонь нікого, і навіть в здавалося б спокійних містах і селах Одеської області кипіли неабиякі політичні події.

Аналіз біографій видатних політичних діячів української революції також був зроблений в рамках доповідей учасників конференції: "Грушевський М.С. – видатний політичний діяч України (Василашко С.Д., Білгород-Дністровський державний коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій)," Біографія І.Л.Липи як приклад соборності цкраїнської нації" (Кожина О.Г., Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ), "Вбивство Петлюри: історія і сучасний погляд" (Фадєева Н.М., Їзмаїльський технікум механізації та електрифікації сільського господарства) та інш.

Вчення видатного філософа Л.М. Гумільова про пасіонарність та історико-філософський аналіз подій української революції був проаналізований у виступах викладачів: к.і.н. Т.П. Шестопала – "Український етногенез і пасіонарність: історико-філософський аналіз" (Чорноморський морський коледж), В.І. Патлатюка – "Історичний вимір українського визмольного руху у ХХ ст." (Одеський коледж транспортних технологій) та ін.

З вельми цікавою і неординарною доповіддю виступив викладач, к.і.н. Демченко О.П. – "Діяльність Британської дипломатичної місії в Одесі (1918-1919 рр.). В яскравому виступі О.П. Демченко стосовно діяльності британських дипломатів в нашому місті в один з найбільш напружених періодів української революції та громадянської війни. Дповідач показав на конкретних фактах, що події, які відбувалися в Україні в цей період, були не тільки нашою внутрішньою справою, але і привертали значну увагу іноземних держав: іноземні уряди ретельно спостерігали за тим, що відбувається на теренах колишньої імперії.

Аналіз виховного процесу на прикладі подій української революції було зроблено в доповіді викладачем Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій Коріневською А.І. Вона виступила з доповіддю, в якої розкрила особливості виховного процесу в цьому навчальному закладі та на протязі доповіді викладач продемонструвала відеоролики, які містили приклади студентських робіт, присвячених подіям української революції.

Після завершення офіційної частини конференції і підведення підсумків, присутні привітали голову обласної методичної комісії викладачів історії ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області Пугачову Н.О. з отриманням високої державної нагороди - звання "Заслужений працивнік освиті України". Як відзначила в своїй промові викладач ОДАТРЯ - Богун Н.П. - це перший за 26 років випадок нагородження історика на півдні України настільки високою нагородою.

На завершення конференції, модератори конференції відзначили, що поразка української революції 1917-1920 рр. була викликана цілим рядом причин як внутрішнього, так і зовнішнього порядку. Але говорячи про причини поразки, слід погодитися з досить справедливою думкою українського історика з діаспори І. Лисяка-Рудницького, що "було б помилкою говорити про абсолютну поразку української революції, вона не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила суспільство України ... "і що" ... немає сорому в тому, щоб бути переможеним у боротьбі за свободу, навпаки, така поразка може стати джерелом духовної обнови, що з нього черпатимуть силу наступні покоління, продовжувачі цію саму боротьбу на новому історичному етапі".

Звіт з засідання двох обласних комісій

5 грудня 2017 року на базі Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП) пройшло планове засідання двох обласних методичних комісій: викладачів суспільних дисциплін (голова - Мирошниченко В.О.,  ОТК ОНАХТ) і викладачів історії (голова - Пугачова Н.А., Одеське училище мистецтв і культури імені К.Ф. Данькевича). Порядок денний був дуже насиченим.

Голови методичних комісій Мирошниченко В.О. і Пугачова Н.О. в своїх виступах дали загальну характеристику стану справ обласних методичних об'єднань, проведених і запланованих заходів на 2017 - 2018 н.р. У виступах Мирошниченко В.О. і Пугачової Н.О. були сформульовані і в ході виниклої дискусії закріплені теми обласних олімпіад з історії України та Основ економічної теорії, проведення яких заплановано на квітень-травень 2018 року. Також, Пугачова Н.О. окреслила коло питань, які становлять основу запланованої на лютий - березень 2018 року наукової конференції викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, присвяченій 100 річному ювілею жовтневої революції.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляника (ДВНЗ ОМУРП)  - Тарусин Анатолій Пилипович коротко, але водночас і  насичено охарактеризував місце і значення Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП) в сучасній системі освіти, розповів про структуру училища та дал загальну характеристику основним професіям, які сьогодні отримують курсанти. На карті світу він показав країни, в яких працюють випускники училища, багато хто з них досягають вельми значних висот, займаючи, в тому числі, і міністерські посади в своїх державах. У своєму виступі Тарусин А.Ф. підкреслив, що училище має відповідну матеріально-технічну базу. Училище приймає на навчання осіб з базовою загальною середньою освітою та повною загальною середньою освітою. Терміни навчання на денному відділенні становлять 4 та 3 роки відповідно. Після закінчення училища випускники одержують сертифікат компетенції офіцерського складу.

Голова ЦК СЕД Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП)  - Жіговська Майя Анатоліївна в своєму виступі, використовуючи інтерактивні методи, торкнулася історії училища.  Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляніка (ОМУ РП ім. О.Соляника) є базою підготовки фахівців рибопромислового, транспортного та допоміжних флотів, а також берегових підприємств галузі; було засновано Постановою Ради Міністрів СРСР за № 365 від 03.03.1954р. Сьогодні училище є асоційованим членом Міжнародної асоціації лекторів морської англійської мови (Світовий морський університет, Швеція), Інституту морської інженерії та технології (Великобританія), бере участь в міжнародній програмі з обміну студентами STEP UP (Лондон). За 63 років існування підготовлено більше 17 тисяч фахівців, які успішно працюють як на теренах України, так і за її межами. Загальна чисельність співробітників училища становить 180 осіб, які забезпечують навчання та виховання курсантів на денному, та студентів на заочному відділеннях. На теперішній час контингент училища становить 2500 осіб.

З яскравою доповіддю, присвяченою презентації нового, інтерактивного підручника з предмету "Культурологія" виступила викладач Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП), завідувач бібліотекою Сонько Людмила Сергіївна. На презентації присутнім викладачам було продемонстровано сам підручник і розкриті можливості його застосування в навчальному процесі, в тому числі - в самостійній роботі студентів. Стислість, інформатівность, змістовність підручника, можливість студентам самостійно проводити аналіз своїх знань, підсумкове тестування онлайн - все це призвело до того, що підручник отримав схвалення МОН України та запущений в навчальний процес Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП). Багато з присутніх на засіданні викладачів інших навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Одеської області висловили крайню зацікавленість в придбанні цього підручника і використанні його в навчальному процесі в своїх ВНЗ. В процесі дискусії автору було задано чимало запитань, які стосувалися як наповнення підручника, так і особливостей форм контролю знань студентів. Було прийнято одноголосне рішення рекомендувати підручник Сонько Л.С. до використання (за згодою автора) в інших ВНЗ Одеси і області.

Викладач Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Тарутіна Олена Борисівна виступила з яскравою презентацією, в якій показала можливість між предметних зв'язків між, здавалося б, вельми далекими галузями знань. Зокрема - між кресленням (інженерною графікою) і соціологією і філософією. У яскравому і запальному виступі, використовуючи комп'ютер та телевізор, вона розкрила і показала великий і багатогранний зв'язок, який сотні і тисячі років існує між цими галузями людського знання: карти, графіка, золотий перетин, морехідна справа і т.д. В кінці виступу Тарутина Є.Б. анонсувала проведення в травні 2018 року на базі Одеського Автомобільно-дорожнього коледжу великого відкритого заняття, яке буде охоплювати і соціологію і креслення (інженерну графіку). Запрошуються всі бажаючі !!!

На завершення засідання, голова обласної методичної комісії викладачів суспільних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області Мирошниченко В.О., від імені Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області, та голови Ради директорів – Коваленко А.В., привітав з ювілеєм - 60 років - голову обласної методичної комісії викладачів історії Пугачову Надію Олександрівну і вручив почесну грамоту Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеській області і пам'ятний подарунок.

Залишається тільки побажати, що б і надалі, засідання методичних комісій завжди проходили настільки ж дружно, плідно і в такій творчій атмосфері.

Окрема вдячність адміністрації Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляніка (ДВНЗ ОМУРП) та ЦК СЕД (голова – Жиговська М.А.) цього закладу, які організували та провели засідання обласних методичних комісій викладачів історії та соціальних дисциплін на високому організаційному рівні.


«Соціально - історичні та правові аспекти становлення Конституції України»

24.05.2016 року на базі Білгород - Дністровського морського рибопромислового технікуму обласними методичними комісіями правознавства (кер.Пеньковська Н.К.) та суспільних дисциплін (кер. Мирошниченко В.О.) була проведена  студентська науково-практична конференція «Соціально - історичні таправові аспекти становлення Конституції  України» та виставка плакатів - стінгазет, присвячених 20-ти річчю прийняття Конституції України. В конференціївзяли участь ВУЗи І-ІІ ра. Одеси, Балти, Чорноморська, Білгород-Дністровська. За результатами конференції викладачі і студенти ВУЗів отримали дипломита посвідчення.
Корисні посилання

osvita.od.ua

osvvstup

mon.gov.ua

banr1

osvitaodessa

rectors.odessa.ua

spylka.com.ua