1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПЛАН роботи Ради директорів ВНЗ· І – ІІ рівнів акредитації


ПЛАН роботи Ради директорів ВНЗ  І – ІІ рівнів акредитації

Одеської області та Базового навчального закладу – Одеського технічного коледжу ОНАХТ на 2012/2013 навчальний рік

І. Пленарні засідання

Чч.

Термін та місце проведення

Тематика засідання

та зміст роботи

Відповідальний за

виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1

27 серпня 2012р.

Одеський технікум газової і нафтової промисловості

ОНАХТ

Педагогічна конференція

1) Про підсумки розвитку вищої освіти і ВНЗ І-П рівня акредитації Одеської області  у 2011-2012 н.р. та завдання на 2012 – 2013 навчальний рік..

2)Вимоги до якості випускника ВНЗ І-П р.а., які дозволили б йому швидше адаптуватися до виробництва.

3) Система працевлаштування і спільна робота ВНЗ і Центру зайвості.

4)Роль ВНЗ І-П р.а. як структурного підрозділу вищої освіти Одеського регіону.

5) Підведення підсумков 10-ї обласної олімпіади ВНЗ І-П р.а. Одеської області з фізичної культури у 2011-2012 н.р.

6) Різне.

Коваленко А.В., голова Ради директорів, директор Одеського технічного коледжу ОНАХТ

Шемякін Л.П., директор ТОВ «Одеського Центру ділового співробітництва»

Троскотт Л.С., начальник відділу профорієнтації Одеського обласного центру зайнятості

Журавльова Ю.О., зав. відділом Управління освіти і науки ООДА

Плевако А.І, начальник Управління фізичного виховання ООДА

2

листопад 2012р.

Морехідне училище імені О.Маринеска Одеської національної морської академії

  1. Профорієнтаційна робота – один з найважливіших компонентів у роботі ВНЗ І-П рівня акредитації
  2. Про функціонування гуртожитків та умов мешкання у них студентів у наступному навчальному році і завершення огляду конкурсу «Кращий гуртожиток».
  3. Нові правила прийому у 2013 році: проблеми та перспективи.

Сабуров О.І.,начальник Морехідного училища ім.. О.Маринеска ОНМА

Журавльова  Ю.О., начальник відділу ВНЗ УОН ООДА

Коваленко А.В., голова Ради директорів

3

Лютий  2013р.

Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеської державного екологічного університету

  1. Практичне навчання як невід’ємна складова процесу формування компетентності фахівця.
  2. Про  проведення огляду-конкурсу навчальних кабінетів , олімпіад та конкурсів у 2012 –2013 н.р.

Позняк В.Є , директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕУ

Чеботар Н.Є., секретар Ради директорів

4

Квітень  2013р.

Коледж ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

1)Забезпечення якості вищої освіти – важливіша вимога розвитку держави і суспільства

2) Про підготовку ВНЗ  до вступної кампанії 2013р.

Радулова І.К.-директор

Коледжу ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

Позняк В.Є., директор Одеського верстатобудівного технікуму;

Коваленко А.В., голова Ради директорів.

5

Червень 2012р.

Одеський технічний коледж ОНАХТ

  1. Про підсумки роботи Ради директорів ВНЗ І-П рівня акредитації Одеської області та Базового навчального закладу у 2012-2013 н.р.

2) Про підсумки проведення конкурсів кабінетів, олімпіад, конкурсу „Викладач року” і огляду художньої самодіяльності та участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах

Коваленко А.В., голова Ради директорів

Чеботар Н.Є., секретар Ради директорів

ІІ. Засідання Президії Ради директорів

Чч.

Термін проведення

Тематика засідання та зміст роботи

Відповідальний за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1

Вересень 2012р.

Одеський технічний коледж ОНАХТ

1) Обговорення плану роботи Ради директорів та Базового навчального закладу на 2012-2013н.р.

2)Обговорення складу Президії та перелік комісій Ради директорів.

3) Обговорення складу голів методичних комісій викладачів та працівників ВНЗ І-П р.а. Одеської області .

.

Коваленко А.В., голова Ради директорів

Коваленко А.В.

Коваленко А.В.

2

Листопад  2012р..

Одеський технічний коледж ОНАХТ

1) Нові правила прийому

у 2013р.

2).Робота ВНЗ м. Одеси з питань прописування студентів нового набору.

3) Про перелік заходів згідно плану Ради директорів у І семестрі 2012-2013 н.р. і участь ВНЗ у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах

Коваленко А.В.

Тартан Н.М., головний спеціаліст УОН ОМР

Чеботар Н.Є –секретар РД

3

Січень 2013р.

1) Про організацію і проведення рейтингу ВНЗ І-П р.а. Одеської області.

2) Про призначення іменних стипендій на

П семестр 2012-2013 н.р.

Коваленко А.В

Коваленко А.В.

4

Березень 2013.р.

Одеський технічний коледж ОНАХТ

  1. Специфіка  роботи ВНЗ І-П р.а. області. Соціальний захист усіх учасників виховного процесу.

2) Про організацію проведення конкурсу художньої самодіяльності серед ВНЗ І-П р.а. регіону.

.Малішенко А.В. - директор Білгород-Дністровського Морського рибопромислового технікуму

Бортнікова О.В. -директор училища мистецтв і культури

ім. К.Ф. Данькевича

5

Травень  2013р.

Одеський технічний коледж ОНАХТ

  1. Правове забезпечення діяльності ВНЗ в сучасних умовах.

2) Про готовність ВНЗ до  проведення прийому 2013 року.

3) Звіти про роботу комісії Ради директорів.

4) Інформація про результати проведення оглядів-конкурсів і олімпіад

Коваленко А.В., голова Ради директорів

Позняк В.Є.- директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕУ

Члени Президії РД

Чеботар Н.Є.- секретар РД

6

Липень  2013р.

Одеський технічний коледж ОНАХТ

1)Звіт Ради директорів про роботу у 2012-2013 н.р.

2) Інформація про початок прийому нового набору у ВНЗ І-ІІ р.а.

3) Про призначення іменних  академічних стипендій на 2013-2014 н.р.

4) Про організацію підготовки   до серпневої педагогічної конференції.

Коваленко А.В.

Позняк В.Є. - директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕУ

Коваленко А.В. – голова Ради директорів

Коваленко  А.В.

ІІІ. Робота базового навчального закладу

Чч.

Термін проведення

Тематика засідання та зміст роботи

Відповідальний за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1

Серпень 2012р.

Вересень 2012р.

Вересень 2012р.

Лютий 2013р.

Червень 2013.

Згідно плану

Весь період

Весь період

Згідно плану

Лютий - квітень 2013р.

Згідно плану.

1. Організаційна робота..

1.1 Затвердження складу голів обласних методичних комісій.

1.2 Затвердження планів роботи обласних методичних комісій.

1.3 Проведення нарад-семінарів з головами обласних методичних комісій.

1.4.  Проведення засідань  обласних методичних комісій 1 раз у 2 місяці.

1.5 Ознайомлення з керуючими документами.

1.6 Вивчення та впровадження в практику роботи викладачів передового педагогічного досвіду.

1.7 Впровадження в роботу викладачів інноваційних форм, методів, засобів та технологій навчання та виховання.

1.8 Проведення відкритих занять, конференцій для викладачів і студентів.

1.9 Організація огляду-конкурсу кабінетів та майстерень, олімпіад, конкурсу «Викладач року».

1.10 Організація участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

1.11 Залучення до  методичної  роботи  у  обласних методичних комісіях викладачів, які претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «Викладач вищої категорії» та  звання «Викладач-методист»

Чеботар Н.Є. – секретар Ради директорів

Голови методичних комісій

Голови методичних комісій

Голови методичних комісій

Голови методичних комісій

Голови методичних комісій

2

 

Січень 2013р.

Березень 2013р.

.

. Листопад 2012р

.

Січень 2013р

Листопад 2012р.

Листопад 2012 р.

Травень 2013 р.

Квітень 2013р.

Травень 2013р.

.

Квітень 2013р..

Жовтень 2012р

2. Основні заходи,

які будуть проводитись у 2012-2013 н. р.

1.Науково-практична конференція для студентів на тему:

1.1 «Інформаційні системи та компоненти».

1.2. «Особливості обліку запасів у різних галузях діяльності»

1.3. «Одеському регіону 80 років – досягнення та майбутнє»

1.4 Брейн-ринг «Цікава біохімія»

2. Круглий стіл на тему

2.1. «Розробка тестових завдань. Використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі »

2.2 «Методичні розробки – творче надбання викладачів»

2.3.«Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи».

2.4. «Інтегрування педагогічних інновацій у практику викладання історії та суспільних дисциплін»

2.5. «Творча робота студентів під час вивчення світової літератури»

3. Науково-практична конференція для викладачів на тему:

3.1 «Нові обрії гуманітарної освіти в сучасній Україні: страти і здобутки»

3.2. «Особисто-орієнтований підхід до навчання та виховання студентів з використанням сучасних навчальних технологій»

Кривченко Ю.В.

Шевченко О.Ю.

Копайгородська Т.Г.

Приймак О.М.

Голік С.В., Смитюк Т.О.

Флешеровська О.В..

Оляновська А.В.

Пугачова Н.О.,

Мірошниченко В.О.

Сергієва Н.М.

Крохмаль В.В.

Девятьярова Л.І.

Грудень 2012р.

Лютий 2013 р

.

Березень 2013р.

 

4. Проведення 2-го етапу ХШ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.

5. Проведення 2 -го етапу Ш Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

6. Проведення 2-го етапу

Ш Всеукраїнської

олімпіади  з української

мови

Крохмаль В.В.

Крохмаль В.В

Крохмаль В.В.

Лютий –березень 2013 р..

Березень-квітень 2013р.

Квітень 2013р.

Квітень 2013р.

Квітень 2013

Грудень 2012р.

Квітень-травень 2013р.

Квітень-травень 2013р.

Березень 2013 р.

Квітень 2013 р.

Травень 2013 р.

Березень-травень 2013р..

7. Огляд – конкурс майстерень та

кабінетів з предметів:

математика та охорона праці

8. Олімпіади з 21 предмету

9.Фестиваль художньої

самодіяльності «Студентська весна – 2013р.»

10. ХІ  олімпіада з

фізичної культури

11. Олімпіада з предмету «Захист Вітчизни» серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області.

12.Змагання з стрільби

13. Молодіжні студентські  спортивні ігри серед ВНЗ І-ІІ р. а. м. Одеси.

14 Участь у

Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах з математики, інформатики та комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку.

15.Огляд-конкурс

«Кращий викладач» з напряму «електротехніка»

16. Проведення І етапу

Всеукраїнського конкурсу «Кращий викладач  з української мови  (за професійним спрямуванням)».

17.Конкурс  серед

студентів «Кращий  за спеціальністю».

18. Конкурс «Кращий вихователь гуртожитку

серед ВНЗ І-П р.а. регіону

Кривченко Ю.В.

Голови методичних комісій

Бортнікова О.В.

Загаєвський Ф.О.

Козирєв П.І.

Козирєв П.І.

Загаєвський Ф.О.

Флешеровська О.В.

Кривченко Ю.В.

Шевченко  О.Ю..

Пахмурний О.А.

Крохмаль В.В.

Ігнатенков М.В.

Шаповалова Г.В.

2

Січень 2013 р

19. Проведення  науково–методичної   конференції. за темою « Модель підготовки молодших спеціалістів та система формування професійних компетенцій випускника ВНЗ І-П р.а. в сучасних умовах»

Бевз Г.Й.

Методисти ВНЗ

Чеботар Н.Є.

3

На протязі року

1.Надання організаційної,

консультативної та методичної допомоги  обласним методичним комісіям та вищим навчальним закладам

І-П р.а. Одеського регіону в організації та проведенні навчально-методичної  та виховної роботи.

2.Сформувати бюлетень педагогічного досвіду, який вивчався обласними методичними комісіями ВНЗ І-П р.а . у 2012-2013 н.р.

КоваленкоА.В.

Чеботар Н.Є.

.

Чеботар Н.Є

4

На протязі року

1.Забезпечення ВНЗ необхідними матеріалами, методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховної роботи, соціального захисту учасників навчального процесу, використання організаційних ресурсів та фінансової стабільності тощо.

Коваленко А.В. ,

Чеботар Н.Є.

5

.Жовтень 2012р.

Січень 2013 р.

Лютий , липень 2013р.

3.Узагальнення

інформації:

3.1. Статистична звітність.

3.2. Показники діяльності навчальних закладів за 2011 – 2012 н.р.

3.3. Оформлення документації для призначення іменних стипендій.

Чеботар Н.Є.

6

Листопад 2012р.

3.4.Підготувати положення та порядок визначення рейтингу ВНЗ І-П р.а. Одеської області за підсумками діяльності у 2011-2012 н.р.

.

Президія Ради директорів

 

Секретар Ради директорів

ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації

Одеської області,                                                                                              Н.Є.Чеботар

тел.: 730 – 49 - 04

Корисні посилання

osvita.od.ua

osvvstup

mon.gov.ua

banr1

osvitaodessa

rectors.odessa.ua

spylka.com.ua